voor:
Interim apothekers oplossingen en meer

Over Interim Pharma

Mijn naam is Marvin Tjioe. Als apotheker heb ik inmiddels ruim 15 jaar werkervaring in de openbare farmacie, altijd in de functie van beherend apotheker. Na ruim 10 jaar mijn eigen praktijk te hebben gehad heb ik besloten om het roer volledig om te gooien en om als freelance apotheker verder te gaan. In de loop der jaren groeide de behoefte naar meer uitdaging en variatie waarbij mijn zwaartepunt vooral op ICT en kwaliteit is komen te liggen.  Ik ben BIG-geregistreerd, ingeschreven in het specialisten register en gediplomeerd apotheker opleider.

Tevens heb ik ruime ervaring met implementatie en verbetertrajecten van kwaliteitssystemen, in apotheken maar ook bij (in samenwerking met) thuiszorg, verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen. Hiervoor heb ik de opleiding gevolgd van Lead Auditor kwaliteitsmanagement gevolgd voor ISO 9001: 2015

Daarnaast ben ik in te huren als Verantwoordelijke Persoon  (Responsible Person) voor zowel groothandels als producenten. De RP is vanuit de GDP (Good Distribution Practice) bezien de aangewezen persoon om te zorgen dat de logistiek volgens de wettelijke eisen verloopt. Op het moment dat u een groothandelsvergunning aanvraagt, moet u een RP kiezen of aanwijzen. De RP is er persoonlijk voor verantwoordelijkheid dat de activiteiten voldoen aan de GDP. De activiteiten moeten goed beschreven zijn in het KMS en alle medewerkers die iets doen in de logistiek met geneesmiddelen moeten voldoende zijn opgeleid voor de desbetreffende taken.

Ten aanzien van software pakketten heb ik ruime ervaring met Hix, Pharmacom en Mira inclusief conversies en pharmacom met implementatie van oa Smart-Filling, Receptassistent, Servilocker, Track en Trace, N-control en meer.