voor:
Interim apothekers oplossingen en meer

Diensten

Waarneming

Interim Pharma neemt gedurende korte of langere periode de taken van de beherend apotheker over. Ik ben een ervaren apotheker, BIG-geregistreerd en ingeschreven in het specialistenregister openbaar apotheker en bevoegd om apothekers op te leiden. Zo blijft uw apotheek voldoen aan de eisen van de inspectie terwijl u op vakantie bent, naar een nascholing gaat of gewoon een vrije dag heeft. Uiteraard kunt u mij voor langere tijd inzetten voor bijvoorbeeld het opvangen van een zwangerschapsverlof.

 ICT ondersteuning

Voor ICT implementatie trajecten ben u ook aan het juiste adres. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld conversies van AIS systemen, implementeren van track & trace systemen, smart-filling implementatie en meer.

Het is goed om bij een conversie kritisch te kijken of alle zaken in de pre-conversie goed zijn uitgevoerd, en dit te controleren. Dat is helaas een ding waar te weinig aandacht aan wordt besteed waardoor je na de conversie gedurende enkele maanden dan vaak erg veel tijd mee kwijt ben om de zaken (opnieuw) goed in te regelen. Dit onderdeel kan ik doen waarbij de (meest kritische) zaken worden worden gecontroleerd en de pijnpunten en (mogelijke) problemen op voorhand kunnen worden opgepakt. Hiermee worden kosten en frustraties op een later moment voorkomen.

 Adviseur intra & extra murale zorg - Medisch Adviseur

Heeft u bv als zorgverzekeraar inhoudelijke kennis nodig met ervaring en iemand die out of the box denkt, dan kan ik u hierbij ook uitstekend bij ondersteunen. Voor reeds 3 zorgverzekeraars heb ik inhoudelijke ondersteuning gegeven alsmede ondersteuning geboden om het middellange termijn beleid vorm te geven.

HKZ certificering

Is de apotheek nog niet gecertificeerd, dan kan ik het kwaliteitssysteem met handboek opstellen, of hierbij assisteren. Ook op het moment dat u al een kwaliteitshandboek heeft, maar het onderhoud hiervan is achterop geraakt, dan kan ik het weer up-to-date maken volgens HKZ ISO9001: 2015 +A1 2019. Uiteindelijk kunt u dan de audit met een gerust hart doorlopen. Als oud-auditor weet ik waar op gelet wordt en waar aandacht aan besteed wordt.

Poliklinische en Ziekenhuisfarmacie

In de poliklinische setting heb ik zeer ruime ervaring met Fertiliteitsgeneesmiddelen als ook Biologicals. Zowel farmacotherapeutisch, beleidsmatig als bedrijfsmatig heb ik  op alle vlakken de kennis om dit tot een efficiënt geheel te vormen. Hierbij heb ik ruime HiX ervaring als ook implementatie trajecten begeleid en ondersteund.
 

Verwantwoordelijke Persoon (RP)

Voor groothandels, producenten, en vervoerders, ben ik inzetbaar als (Back Up / Interim/ adviserend) RP. De Back Up RP wordt altijd ingeschreven op de groothandelsvergunning. Dit wordt door mij verzorgt in samenspraak met de opdrachtgever.
Afhankelijk van de gewenste werkzaamheden zijn er verschillende inzetmogelijkheden. Ik kan u ondersteunen om u te laten voldoen aan de GDP richtlijn. Dit is bijvoorbeeld uit te bereiden met zelfinspecties, opzetten en onderhouden van het KMS. 

 Intervisie

Sinds 2021 ben ik geaccrediteerd Intervisie Coach van de KNMP. Dit houdt in dat de Intervisie-groepen die ik begeleidt 2 uur Toetsing - Intervisie per sessie voor de (her)registratie opgetekend wordt. Dit geldt ook voor ziekenhuisapothekers en andere zorgverleners. De methode van Intervisie volgt het CREA model wat staat voor Collectieve Reflectie & Eigen Actie. Hierbij tracht ik een groepsgrootte aan te houden van rond de 6-8 personen. Het doel van intervisie is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Het accent ligt op het gezamenlijk en niet-hiërarchisch ontwikkelen van het inzichtelijk en probleemoplossend vermogen.

Bij intervisie komen vragen aan bod zoals: Hoe verhoud ik mij tot de eisen die mijn vak aan mij stelt? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Waarover wil ik bijleren? Waar loop ik tegenaan bij het aansturen van mijn assistenten? Wat ervaar ik tijdens de interactie met artsen? Waarvoor neem ik verantwoordelijkheid en waarvoor niet? 

De antwoorden op deze vragen, voor sommigen zijn het zelfs 'valkuilen', zijn voor iedereen verschillend.  Ze hebben vaak te maken met gedragspatronen die iemand in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Reflectie op de eigen, vaak impliciete, normen en waarden, gedachten en gevoelens zorgt voor bewustwording en dat zorgt weer voor besef van de eigen keuzemogelijkheden. Dat besef maakt de weg vrij voor een andere aanpak en voor nieuw gedrag.